2017-03-20

Kontakt

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

ul. Sabinowska 62/64
42-200 Częstochowa
woj. śląskie

 

REGON: 150 123 657

 

NIP:  573-11-77-649

 

e-mail: cspspcz@cspsp.pl

 

Numery telefonów:

 

Centrala +48 (34) 34-77-000
Sekretariat Komendanta +48 (34) 34-77-100
Faks +48 (34) 34-77-104
E-mail cspspcz@cspsp.pl
Rzecznik prasowy +48 664-038-734
Wydział Kadrowy +48 (34) 34-77-143
Wydział Organizacji i Nadzoru +48 (34) 34-77-150
Wydział Finansowy +48 (34) 34-77-120
Wydział Nauczania +48 (34) 34-77-551
Wydział Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej +48 (34) 34-77-560
Wydział Działań Ratowniczo-Gaśniczych +48 (34) 34-77-400
Wydział Kompanii Szkolnych i Zabezpieczenia Obiektów +48 (34) 34-77-320
Wydział Informatyki i Łączności +48 (34) 34-77-160
Wydział Kwatermistrzowski +48 (34) 34-77-601
Wydział Techniczny +48 (34) 34-77-340
Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych +48 (34) 34-77-617
Samodzielne Stanowisko ds. BHP +48 (34) 34-77-360
Samodzielne Stanowisko Radca Prawny +48 (34) 34-77-154

 

Skargi i wnioski

 

Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od 15:00 do 16:30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Szkoły pod nr tel. (34) 34-77-100.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się